คุณสามารถค้นหาเรื่องที่คุณจะเรียนได้ที่นี่...

หลักสูตรในระบบตอนนี้มี ทั้งหมด 55 รายการ

  หลักสูตรล่าสุด

NSTDA :: LIBREOFFICEWRITER001
Start 1 ม.ค. 2573
PCRU :: ITG103
Start 5 มี.ค. 2561
PCRU :: PCRULAW02
Start 5 มี.ค. 2561
PCRU :: PCRU_LAW02
Start 1 ก.พ. 2561
OER_WG :: OER_TD_001
Start 1 ก.พ. 2561
Lightroom basic
Computer เบื้องต้น
Microsoft Office Excel Basic
illustrator Basic
กราฟิก เบื้องต้น
หน่วยงาน จำนวน
Simply Bright System. 10,000