หลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร BD01
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
หน่วยงาน สำนักงานเเม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่เรียน 26 ก.ค. 2562
คำสำคัญ หลักสูตรธรรมศึกษา, ชั้นตรี, Dhamma, Level1, แม่กองธรรม
แชร์
 

ภาพรวม

สื่อการเรียนรู้ธรรมศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการสอบเพื่อเป็นนักธรรมตรี และนักธรรมโท ของสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง


จัดทำโดย


สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย โดยได้รับทุนดำเนินการจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ