การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกข้าว

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ZN001
ชื่อหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกข้าว
หน่วยงาน NECTEC
วันที่เรียน 1 มิ.ย. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

สื่อเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกข้าว

สื่อเรียนรู้เรื่องเทคนิคการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง ได้กำไรเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่เกษตรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้การปลูกข้าว และเกษตรกรที่ปลูกข้าว

ข้อจำกัดของผู้เรียน

ผู้ที่สนใจเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรใดๆ มาก่อน

หน่วยงานที่ร่วมผลิตหลักสูตร

Course Staff Image #1

กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

Course Staff Image #2

โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คำถามที่พบบ่อย

Do I need to buy a textbook?

No, a free online version of Chemistry: Principles, Patterns, and Applications, First Edition by Bruce Averill and Patricia Eldredge will be available, though you can purchase a printed version (published by FlatWorld Knowledge) if you’d like.

Question #2

Your answer would be displayed here.