หลักสูตร เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร NFI001
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้
หน่วยงาน สถาบันอาหาร
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2562
คำสำคัญ Depa, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สถาบันอาหาร, NFI, smartfarmer, farmer, เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้, เกษตรกร, เกษตรกรรม, ชาวนา, ชาวไร่, ชาวสวน
แชร์
 

ภาพรวม

ไม่พบข้อมูล