มาตรฐานสื่อดิจิทัล

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร STD001
ชื่อหลักสูตร มาตรฐานสื่อดิจิทัล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 1 มี.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรแนะนำการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ เพื่อความยั่งยืนของข้อมูลขององค์กร

คุณสมบัติผู้เรียน

ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

Course Staff Image #1

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Course Staff Image #2

นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช

นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ