ทักษะพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word 2010

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร WORD2010_001
ชื่อหลักสูตร ทักษะพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word 2010
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 1 เม.ย. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การใช้งาน Microsoft Office Word 2010 ขั้นต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทุกท่านที่มีทักษะคอมพิวเตอร์

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

Course Staff Image #1

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ