การจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วย Zotero

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ZOTERO001
ชื่อหลักสูตร การจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วย Zotero
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 27 มี.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรแนะนำการทำรายการอ้างอิง (Citation) และบรรณานุกรมท้ายเล่ม (Reference/Bibliography) ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการบรรณานุกรมอย่าง Zotero

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจการสร้างเอกสารผลงานวิชาการที่ต้องการจัดทำส่วนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง โดยควรมีทักษะการใช้งาน MS Word และการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

Course Staff Image #1

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ