การเชิดหุ่นละครเล็ก

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000027
ชื่อหลักสูตร การเชิดหุ่นละครเล็ก
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 9 ม.ค. 2564
คำสำคัญ หุ่นละครเล็ก, บ้านศิลปิน, สิปปธรรม, บ้านคลองบางหลวง, รามเกียรติ์, วัฒนธรรมไทย
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การเชิดหุ่นละครเล็กสิปปธรรม บ้านคลองบางหลวง เป็นการแสดงที่นำเอาเรื่องราวจากในวรรณคดีไทยเรื่อง "รามเกียรติ์" มานำเสนอ ซึ่งสามารถให้สาระและความบันเทิง ความสนุกสนานในแบบที่มี...ศิลปะและวัฒนธรรมไทยควบคู่กันไป
Website แนะนำหุ่นละครเล็ก บ้านคลองบางหลวง : http://164.115.41.171/web/klongbangluang/

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. หุ่นละครเล็กสิปปธรรม คลองบางหลวง