สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000031
ชื่อหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 3 เม.ย. 2564
คำสำคัญ แก้ไขการออกเสียง, คำศัพท์, การศึกษาพิเศษ, พูด, ฝึกออกเสียง, แก้ไขการพูด, ภาษาไทย, ฝึกพูด, เด็กพิเศษ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร