การเขียนโปรแกรมภาษา Python บนอุปกรณ์ Raspberry Pi

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร PSRU03
ชื่อหลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python บนอุปกรณ์ Raspberry Pi
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่เรียน 1 ก.พ. 2561
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

URL Short

goo.gl/pgtcrK