สารพันปัญหาคดีปกครอง

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร 0001
ชื่อหลักสูตร สารพันปัญหาคดีปกครอง
หน่วยงาน สำนักงานศาลปกครอง
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2560
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อคนไทยทุกคน โดยสำนักงานศาลปกครอง นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับ ศาลปกครองและคดีปกครองหลากหลายประเด็น เช่น การเขียนคำฟ้อง เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง การยื่นฟ้องคดีปกครอง วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีปกครอง เป็นต้น บทเรียนทั้งหมดนำเสนอผ่านการ์ตูนอนิเมชั่นจบในตอน โดยมี "ลุงเป็นธรรม" ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองเป็นผู้ดำเนินเรื่องหลัก ทั้งนี้เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตรการเข้าเรียนในรายวิชานี้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไปที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และสนใจศึกษาหาความรู้ด้านกฎหมายปกครอง