เทคนิคแต่งหน้าลดจุดด้อยบนใบหน้า

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร MSC01
ชื่อหลักสูตร เทคนิคแต่งหน้าลดจุดด้อยบนใบหน้า
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่เรียน 28 ก.พ. 2565
คำสำคัญ เทคนิคแต่งหน้าลดจุดด้อยบนใบหน้า, นิเทศศาสตร์, หลักสูตรระยะสั้น, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

เทคนิคแต่งหน้าลดจุดด้อยบนใบหน้า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการแต่งหน้าเสริมจุดเด่น ลบจุดด้อยของใบหน้าตนเองได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยใบหน้าของตนเองได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแต่งหน้าโดยใช้เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเสริมจุดเด่น และลบจุดด้อยบนใบหน้าของตนเองได้

คำอธิบายรายวิชา

เพิ่มความเข้าใจเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเสริมจุดเด่น และลบจุดด้อยบนใบหน้า ได้แก่ รูปหน้า ตา คิ้ว จมูก และปาก เทคนิคปรับ เสริม ลบด้วยเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเป็นการเสริมบุคลิกภาพ ให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสร้างความมั่นใจให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในชีวิตประจาวัน

เนื้อหาประกอบด้วย 6 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ทำไมต้องเสริมเด่น ลบด้อยของใบหน้า

ตอนที่ 2 ปัดแก้มให้เหมาะสมกับรูปหน้า

ตอนที่ 3 แต่งตาให้กลมโต

ตอนที่ 4 เขียนคิ้วให้เป็นธรรมชาติ

ตอนที่ 5 เสริมดั้งเป็นสันสวย

ตอนที่ 6 เขียนปากให้คมและอวบอิ่ม

กิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย วีดีทัศน์บรรยาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัด

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา, ศิษย์เก่า, บุคคลทั่วไป/ผู้ที่สนใจ Up-skill และผู้ประกอบการชุมชน

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนถึง 80% ของเนื้อหาทั้งหมด พร้อมทำข้อสอบหลังเรียน จะได้รับประกาศนีบัตรรับรองการเข้าเรียนแบบออนไลน์ ดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มนี้

การลงทะเบียนเรียน

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับผู้จัดทำบทเรียน เพื่อการติดต่อสื่อสาร และรับบริการจากผู้จัดทำบทเรียน

ผู้จัดทำบทเรียน