เรือหลวงในกระบวนพยุหยาตรา

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร IDENTITY_000002
ชื่อหลักสูตร เรือหลวงในกระบวนพยุหยาตรา
หน่วยงาน สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
วันที่เรียน 14 ส.ค. 2562
คำสำคัญ เรือพระราชพิธี, xเรือหลวงในกระบวนพยุหยาตรา, xพยุหยาตราชลมารค, xเรือพระที่นั่ง
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

สารคดีเอกลักษณ์ไทย ชุด เรือหลวงในกระบวนพยุหยาตรา

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ