การเต้นลีลาศ

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร DANCE001
ชื่อหลักสูตร การเต้นลีลาศ
หน่วยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการสอนเต้นลีลาศ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นเนื้อหาการเรียนตามอัธยาศัย ไม่มีประกาศนียบัตร

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์