ตามรอยหมอดินอาสา| ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตการเกษตร

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ZN003
ชื่อหลักสูตร ตามรอยหมอดินอาสา| ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตการเกษตร
หน่วยงาน NECTEC
วันที่เรียน 29 ม.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

สื่อเรียนรู้เรื่องตามรอยหมอดินอาสา| ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตการเกษตร

สื่อเรียนรู้เรื่องเทคนิคลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตการเกษตรจากการปรับปรุงบำรุงดิน และเทคนิคการวางแผนจัดการการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาลและความต้องการ ผู้สนใจนำไปปรับใช้การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง ได้กำไรเพิ่มขึ้น

ข้อจำกัดของผู้เรียน

ผู้ที่สนใจเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรใดๆ มาก่อน

หน่วยงานที่ร่วมผลิตหลักสูตร

Course Staff Image #1

กรมพัฒนาที่ดิน

Course Staff Image #2

โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คำถามที่พบบ่อย

Do I need to buy a textbook?

No, a free online version of Chemistry: Principles, Patterns, and Applications, First Edition by Bruce Averill and Patricia Eldredge will be available, though you can purchase a printed version (published by FlatWorld Knowledge) if you’d like.

Question #2

Your answer would be displayed here.