เรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิด ... ช่างสังเกต

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร NSM001
ชื่อหลักสูตร เรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิด ... ช่างสังเกต
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

บทเรียน : เรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิด ... ช่างสังเกต

บทเรียนเรื่อง "เรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิด ... ช่างสังเกต" จัดทำโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรายการโทรทัศน์เพื่อนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครอง รายการนี้จะเป็นสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สนุกสนาน น่าติดตาม เสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทย ก้าวไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป

ผู้ดูแลหลักสูตร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

กลุ่มเป้าหมาย

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป