บทเรียนออนไลน์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในของเล่น

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ST001
ชื่อหลักสูตร บทเรียนออนไลน์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในของเล่น
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

About This Course

Include your long course description here. The long course description should contain 150-400 words.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

Do I need to buy a textbook?

No, a free online version of Chemistry: Principles, Patterns, and Applications, First Edition by Bruce Averill and Patricia Eldredge will be available, though you can purchase a printed version (published by FlatWorld Knowledge) if you’d like.

Question #2

Your answer would be displayed here.