การจัดการงานคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร CALC001
ชื่อหลักสูตร การจัดการงานคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การบริหารข้อมูลจำนวนมาก การจัดการงานคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทำท่านที่มีทักษะคอมพิวเตอร์

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

Course Staff Image #1

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Course Staff Image #2

นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช

นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ