การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย OpenOffice.org Impress

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร IMPRESS001
ชื่อหลักสูตร การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย OpenOffice.org Impress
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรแนะนำเทคนิคการใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org Impress ในการออกแบบสร้างสรรค์สื่อนำเสนอ

คุณสมบัติผู้เรียน

ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

Course Staff Image #1

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Course Staff Image #2

นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช

นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ