การตีเครื่องเงิน

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร NSTDA-OER-001
ชื่อหลักสูตร การตีเครื่องเงิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 14 พ.ค. 2562
คำสำคัญ ต้มข้น, เครื่องเงิน, หลอม, ขึ้นรูป, พระอุโบสถเงิน, เชียงใหม่, ตีเครื่องเงิน, ดุลลาย, ภูมิปัญญา, วัดศรีสุพรรณ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การตีเครื่องเงิน จาก วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ภายในวัดมีพระอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก พระอุโบสถเงินทรงล้านนาที่ถูกสร้างขึ้นทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ชาวบ้านชุมชนวัวลายร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงิน ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยวัดศรีสุพรรณตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ของถนนวัวลาย ทางวัดจึงมีแนวคิดที่จะสืบสานมรดกงานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หลักสูตรนี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. The Team 1990