เรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน โปงลาง

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร NSTDA-OER-005
ชื่อหลักสูตร เรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน โปงลาง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 15 พ.ค. 2562
คำสำคัญ อีสาน, โปงลาง, พื้นบ้าน, เครื่องดนตรี, ดนตรี, ดนตรีพื้นบ้าน, เครื่องดนตรีพื้นบ้าน, ดนตรีพื้นบ้านอีสาน, เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน, เครื่องดนตรีประเภทเคาะ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

โปงลาง ดนตรีพื้นเมืองอีสานถือว่าจังหวะสำคัญมาก เครื่องดนตรีประเภทตีใช้ดำเนินทำนองอย่างเดียวคือ โปงลาง เรียนรู้โปงลางและการทำด้วยคอร์สนี้

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. เชษฐา ฉายรัศมี
  3. The Team 1990