เรียนรู้ผ้าซิ่นตีนจก

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร NSTDA-OER-018
ชื่อหลักสูตร เรียนรู้ผ้าซิ่นตีนจก
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 15 พ.ค. 2562
คำสำคัญ แพร่, ผ้าซิ่นตีนจก, ประเพณี, ขนบธรรมเนียม, ผ้าซิ่น, ทอผ้า, หัตถศิลป์, เมืองลอง, พวนหาดเสี้ยว, ความเชื่อ, งานบุญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

เรียนรู้การทอผ้าเป็นหัตถศิลป์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาที่เฉลียวฉลาด นำเส้นใยจากวัสดุมาถักทอเป็นผืนผ้า กับผ้าซิ่นตีนจกในคอร์สนี้

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. ประนอม ทาแปง