สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร NSTDA_000020
ชื่อหลักสูตร สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 1 ก.ค. 2562
คำสำคัญ kid-bright, Programing, บอร์ด, Blocky, ไมโครคอนโทรลเลอร์, บอร์ดสมองกลฝังตัว, KidBright
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

ท่องโลกไปในโลก KidBright

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  2. สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ