การใช้บริการ G Suite for Education

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000026
ชื่อหลักสูตร การใช้บริการ G Suite for Education
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 11 เม.ย. 2563
คำสำคัญ Google, Apps, Education, g suite, google map, dirve, docs, sheets, from, calendar, photo
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. นายอาทิตย์ แก้วภราดัย