มวยไทยโบราณ

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000027
ชื่อหลักสูตร มวยไทยโบราณ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 15 พ.ค. 2563
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

มวยไทยโบราณ

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. คุณชัยณรงค์ สิริพรปรีดา