การสร้างเอกสารงานพิมพ์ด้วย OpenOffice.org

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OOO001
ชื่อหลักสูตร การสร้างเอกสารงานพิมพ์ด้วย OpenOffice.org
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 27 มี.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การออกแบบสิ่งพิมพ์ การสร้างเอกสารงานพิมพ์ด้วย OpenOffice.org Writer

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไปที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

Course Staff Image #1

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Course Staff Image #2

นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช

นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ