การใช้งานโปรแกรม Mircrosoft Power BI

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร POWERBI-001
ชื่อหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Mircrosoft Power BI
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 8 เม.ย. 2563
คำสำคัญ Mircrosoft, Power, BI, powerbi
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษารายวิชา SA314

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

Course Staff Image #2

นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช

นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ