การวาดภาพดอกไม้ด้วยเทคนิดระบายสีน้ำ

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร WATERCOLOR2
ชื่อหลักสูตร การวาดภาพดอกไม้ด้วยเทคนิดระบายสีน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 17 ธ.ค. 2561
คำสำคัญ Muang, Thepparat, ดอกม่วงเทพรัตน์, การวาดภาพดอกไม้ด้วยเทคนิดระบายสีน้ำ, วาดสีน้ำ, ระบายสีน้ำ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

เทคนิควาดภาพดอกไม้ด้วยสีน้ำ

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

นายธนชัย นิลพันธ์