การวาดภาพดอกไม้ด้วยเทคนิดระบายสีน้ำ

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร WATERCOLOR2
ชื่อหลักสูตร การวาดภาพดอกไม้ด้วยเทคนิดระบายสีน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 17 ธ.ค. 2561
คำสำคัญ Muang, Thepparat, ดอกม่วงเทพรัตน์, การวาดภาพดอกไม้ด้วยเทคนิดระบายสีน้ำ, วาดสีน้ำ, ระบายสีน้ำ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

เทคนิควาดภาพดอกไม้ด้วยสีน้ำ

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หลักสูตรนี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

นายธนชัย นิลพันธ์