การสร้างงานพิมพ์ด้วย MS Office Word 2007

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร WORD2007_001
ชื่อหลักสูตร การสร้างงานพิมพ์ด้วย MS Office Word 2007
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 27 มี.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

เทคนิคการใช้งาน MS Word 2007

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทำท่านที่มีทักษะคอมพิวเตอร์

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

Course Staff Image #1

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Course Staff Image #2

นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช

นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ