การทำรายการอ้างอิง และบรรณานุกรมด้วย Zotero

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ZOTERO001
ชื่อหลักสูตร การทำรายการอ้างอิง และบรรณานุกรมด้วย Zotero
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 24 ม.ค. 2562
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การทำรายการอ้างอิง และบรรณานุกรมด้วย Zotero

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

Course Staff Image #1

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Course Staff Image #2

นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช

นักวิชาการ