การทำรายการอ้างอิง และบรรณานุกรมด้วย Zotero

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ZOTERO001
ชื่อหลักสูตร การทำรายการอ้างอิง และบรรณานุกรมด้วย Zotero
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 24 ม.ค. 2562
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การทำรายการอ้างอิง และบรรณานุกรมด้วย Zotero

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หลักสูตรนี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

Course Staff Image #1

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Course Staff Image #2

นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช

นักวิชาการ