ศิลปะกับครูติ๊ก

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000001
ชื่อหลักสูตร ศิลปะกับครูติ๊ก
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 20 พ.ค. 2562
คำสำคัญ ศิลปะ, วาดรูป, ตัวอย่าง, ดินสอ, ลายเส้น
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

เรียนศิลปะกับครูติีก สอนวาดรูป ระบายสี

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หลักสูตรนี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช