การสอนวาดภาพจากศิลปินของ ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

ขัวศิลปะ ก่อตั้งโดยสมาคมศิลปินเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสืบสานงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกศาสตร์ ทุกแขนง ซึ่งขัวศิลปะมุ่งหวังที่จะทำหน้าที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมให้สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงกัน โดยขัวศิลปะมีห้องจัดแสดงผลงานนิทรรศการทางศิลปะในรูปแบบหมุนเวียน ซึ่งยินดีต้อนรับเหล่าบรรดาศิลปินทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ หรือจะศิลปินรุ่นใหม่ก็ตาม ตลอดจนถึงศิลปินนานาชาติ เพื่อให้บรรดาศิลปินหรือผู้ที่รักหรือสนใจในงานศิลปะได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และแบ่งปันความสุขร่วมกัน

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หลักสูตรนี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. ขัวศิลปะ
  3. สุวิทย์ ใจป้อม
  4. กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน