กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000013
ชื่อหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 23 พ.ค. 2562
คำสำคัญ เด็กพิเศษ, พัฒนาการ, การศึกษาพิเศษ, สื่อการเรียนรู้, รูปทรง, เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

เรียนศิลปะกับครูติีก สอนวาดรูป ระบายสี

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หลักสูตรนี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช