เรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ สะล้อ

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000015
ชื่อหลักสูตร เรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ สะล้อ
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 23 พ.ค. 2562
คำสำคัญ สะล้อก๊อบ, สะล้อน่าน, เครื่องดนตรี, โฮงซึงหลวง, เมืองลอง, เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา, แพร่
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

สะล้อน่าน หรือ สะล้อก๊อบ เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ
การเล่นดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ถือเป็นดนตรีที่อยู่คู่กับชาวล้านนามานาน เป็นดนตรีที่ชาวบ้านสร้างสรรค์ขึ้นกันเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเครื่องดนตรี การร้องและการบรรเลงโดยชาวบ้าน และชาวบ้านเป็นผู้ฟัง จึงเป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จุดเริ่มต้นของดนตรีพื้นบ้านอาจมาจากความเชื่อเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีประกอบการทำพิธีต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วมักนิยมใช้เวลาว่างในตอนกลางคืนให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผู้หญิงสาว ภารกิจที่เป็นประโยชน์มักจะได้แก่ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเตรียมไปเพาะปลูกในวันรุ่งขึ้น จึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางและการดึงดูดความสนใจของหนุ่ม และกลายเป็นศูนย์รวม “นักแอ่วสาว” ทั้งหลายและดนตรีคู่กายชายหนุ่มย่อมนำมาใช้ตามความถนัด

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หลักสูตรนี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. จีรศักดิ์ ธนูมาศ