การทอผ้าขาวม้า

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000016
ชื่อหลักสูตร การทอผ้าขาวม้า
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 24 พ.ค. 2562
คำสำคัญ ผ้าซักอาบ, นิคมคำสร้อย, เปลนอน, มุกดาหาร, หัตถกรรม, การทอผ้า, บ้านหนองนกเขียน, ฝ้าย, ผ้าแพร, ผ้าเคียนเอว, อาบน้ำ, การทอผ้าขาวม้า
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน จ.มุกดาหาร

ผ้าขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้มาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเป็นเพศชาย สามารถใช้นุ่งอาบน้ำ เช็ดตัว คลุมหัวกันแดด หรือทำเปลก็ได้ บ้างก็เรียกว่า "ผ้าเคียนเอว" (เคียน แปลว่า พัน ผูก คาด) เริ่มใช้กันมาตั้งแต่สมัยเชียงแสน ชาวไทยในสมัยก่อนก็นิยมใช้ผ้าขาวม้าพาดบ่า คาดพุง และอื่นๆ การใช้งานของผ้าขาวม้าเกิดขึ้นอย่างหลากหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากผ้าคาดเอวก็มาเป็นผ้าสำหรับห่ออาวุธ เก็บสัมภาระ ใช้ปูพื้น ใช้นุ่งอาบน้ำ เป็นต้น ผ้าขาวม้าในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับท้องถิ่น ซึ่งคำว่าผ้าขาวม้า เป็นภาษาทางภาคกลาง ส่วนในภาคอีสานบางแห่งเรียกว่า“ผ้าแพร” ในขณะที่ทางภาคใต้จะเรียกว่า “ผ้าซักอาบ” อันสืบเนื่องมาจากประโยชน์หลักของตัวผ้าที่นิยมใช้กันในขณะอาบน้ำ

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. The Team 1990