ซอ เครื่องดนตรีอีสาน

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000018
ชื่อหลักสูตร ซอ เครื่องดนตรีอีสาน
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 24 พ.ค. 2562
คำสำคัญ ลำโขงแชนแนล, ลำโขง, ซอ, แคน, อีสาน, เครื่องดนตรี
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

ซอ เป็นเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสายในดนตรีไทย ซอ มีอยู่ 3 ชนิด ด้วยกัน คือ ซอสามสาย ซออู้ และซอด้วงที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านได้แก่ สะล้อ เป็นต้น ซอสามสาย เป็นซอ ที่มีรูปร่างงดงามที่สุด ซึ่งมีใช้ใน วงดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. ๑๓๕๐) แล้ว ซอสามสายขึ้นเสียง ระหว่างสายเป็นคู่สี่ใช้บรรเลงในพระราชพิธี อันเนื่องด้วยองค์พระมหากษัตริย์ ภายหลังจึง บรรเลงประสมเป็นวงมโหรี

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. ลําโขงแชนแนล TV CH-118