ตะกร้าสานพลาสติก

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000019
ชื่อหลักสูตร ตะกร้าสานพลาสติก
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 24 พ.ค. 2562
คำสำคัญ บ้านชัยมงคล, นิคมคำสร้อย, ส่งออก, งานจักสาน, ตระกร้า, มุกดาหาร, อิสาน, รูปทรง, สานพลาสติก, ลายการสาน, โชคชัย
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

ผลิตภัณฑ์ตระกร้าสานพลาสติก เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านทัองถิ่น บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ต่อยอดการพัฒนาภูมิปัญญางานจักสานท้องถิ่นอิสาน เปลี่ยนแปลงวัสดุที่ทันสมัยขึ้น แข็งแรงมากขึ้น สวยงาม มากด้วยลวดลาย สีสรรตามที่ต้องการ สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และส่งออกขายไปถึงหลายประเทศไม่ว่าจะภูมิภาคใกล้เคียง ลาว เวียดนาม ญี่ปุ่น ได้รับความนิยมจากประเทศในกลุ่ม สแกนดิเนเวียร์ สร้างรายได้ นำเงินเข้าประเทศมากกว่าปีละ 100 ล้านบาท สร้างรายได้อย่างมั่นคง

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. The Team 1990
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านชัยมงคล