ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000021
ชื่อหลักสูตร ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 29 ก.ค. 2562
คำสำคัญ ประเพณี, ไหลเรือไฟ, นคนพนม, อีสาน
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

งานประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม เป็นการแสดงขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือลำน้ำโขง ร่วมงานพาข้าวแลง การลอยเรือไฟโบราณเพื่อสะเดาะเคราะห์และขอพร

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. The Team 1990