การจัดทำหมอนขิด

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000023
ชื่อหลักสูตร การจัดทำหมอนขิด
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 29 ก.ค. 2562
คำสำคัญ ภูมิปัญญา, อีสาน, ยโสธร, หมอนขิด, อาชีพเสริม, ของที่ระลึก
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

“ผ้าขิด” นับเป็นผ้าทอพื้นเมืองของคนภาคอีสานที่มีสีสันสดใส ถูกนำมาใช้งานหลากหลาย อาทิ ทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ประดับบ้าน ของฝาก ของที่ระลึก รวมถึงใช้หนุนนอน หรือเป็นเบาะรองนั่ง ปัจจุบันแหล่งผลิต “หมอนขิด” ที่ใหญ่มากๆ อยู่ที่ชุมชนบ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. The Team 1990
  3. ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร