การจัดทำเสื่อกก

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000024
ชื่อหลักสูตร การจัดทำเสื่อกก
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 29 ก.ค. 2562
คำสำคัญ ภูมิปัญญา, อีสาน, มหาสารคาม, เสื่อกก, อาชีพเสริม, ของที่ระลึก, บ้านแพง
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การทอเสื่อกกเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยนำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสีแล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืนเพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอนหรือทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อต่างๆ การทอเสื่อกกของชาวชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีการทำสืบทอดกันมายาวนานนับตั้งแต่แรกเริ่มตั้งหมู่บ้านและถ่ายทอดอารยะธรรมทางปัญญาสืบต่อๆ กันมาทางระบบครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. The Team 1990
  3. ชุมชนบ้านแพง จ.มหาสารคาม