ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000025
ชื่อหลักสูตร ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 1 พ.ค. 2563
คำสำคัญ ฟ้อนเจิง, ย่ำขุม, ท่ามือ, อาวุธ, แพร่
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. ภูเดช แสนสา