เครื่องดนตรี ซอสามสาย

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000026
ชื่อหลักสูตร เครื่องดนตรี ซอสามสาย
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 1 พ.ค. 2563
คำสำคัญ ซอ, ซอสามสาย, บ้านเสียงไท, เชียงใหม่, เครื่องดนตรี, กะลาดัด
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

เครื่องดนตรี ซอสามสาย เป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซอสามสายได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความวิจิตร สวยงาม ทั้งด้านกายภาพและมีระเบียบแผนการบรรเลงประกอบในวงขับไม้ ซึ่งเป็นวงดนตรีโบราณของไทย รวมถึงเป็นเครื่องดนตรีชั้นสูงและมักนำมาใช้ในงานหรือพิธีของหลวงเพื่อการสมโภชชั้นสูง เช่น สมโภชพระมหาเสวตฉัตร สมโภชเจ้าฟ้าชั้นลูกหลวง สมโภชช้างเผือก เป็นต้น
นอกจากนั้นซอสามสายยังนำมาใช้บรรเลงเป็นเครื่องดนตรีหลักในวงมโหรีเครื่องสี่ และวงมโหรีเครื่องหก ในการขับกล่อมเจ้าฟ้า ในพระบรมมหาราชวังในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีอีกด้วย

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. พ่อครูบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์