การใช้งานโปรแกรม AppSheet

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000029
ชื่อหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม AppSheet
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 5 เม.ย. 2564
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

AppSheet เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนา Application Mobile เมื่อพัฒนาเสร็จเเล้ว สามารถ Upload ขึ้น Playstore หรือ Appstore เพือติดตั้งที่ Smartphone หรือจะใช้งานผ่านเว็บ browser โดยที่ท่านไม่ต้องรู้การเขียนโปรแกรม เพียงมีความคิด สิ่งที่อยากทำ เเละการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงาน ก็สามารถสร้าง Application ใน Plateform AppSheet เพื่อนำไปใช้งานได้

วัตถุประสงค์

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ ได้สื่อเรียนรู้สอนการใช้งานระบบ AppSheet และ Google Data Studio นำเสนอผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
  2. เพื่อให้โครงการฯ มีบทเรียนที่หลากหลาย และเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนที่สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นหลักสูตรเสริมการเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของรัฐบาล

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ