ขนมไทย

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OER_TD_001
ชื่อหลักสูตร ขนมไทย
หน่วยงาน กลุ่มเครือข่ายโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 1 ก.พ. 2561
คำสำคัญ ขนมไทย, คหกรรม, ขนมหวาน, การทำขนมไทย, สูตรอาหาร, Thai Dessert
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

สื่อความรู้การทำขนมจากผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมสร้างสรรค์เผยแพร่อนุรักษ์ความรู้ขนมไทยโบราณ และขนมไทย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื้อหาที่นำเสนอเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียน

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทุกท่านที่มีใจรักการทำขนม