เรียนรู้สมองกลฝังตัวด้วย GoGo board, Raspberry Pi และ Arduino

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร EN01
ชื่อหลักสูตร เรียนรู้สมองกลฝังตัวด้วย GoGo board, Raspberry Pi และ Arduino
หน่วยงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่เรียน 17 ธ.ค. 2561
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

short URL goo.gl/iUKWN3

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หลักสูตรนี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร