เรียนรู้สมองกลฝังตัวด้วย GoGo board, Raspberry Pi และ Arduino

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ES01
ชื่อหลักสูตร เรียนรู้สมองกลฝังตัวด้วย GoGo board, Raspberry Pi และ Arduino
หน่วยงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่เรียน 8 ส.ค. 2560
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

Short URL

https://goo.gl/TGAtMB