การออกแบบเครื่องยิงลูกบอลแบบวิถีโค้ง (Projectile)

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ES02
ชื่อหลักสูตร การออกแบบเครื่องยิงลูกบอลแบบวิถีโค้ง (Projectile)
หน่วยงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่เรียน 13 ก.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนรายวิชา การออกแบบเครื่องยิงลูกบอลแบบวิถีโค้ง (Projectile) มีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

บทที่ 1 ภาพรวมการสร้างเครื่องยิงลูกบอลและทบทวนความรู้ Projectile

บทที่ 2 Solenoid และการควบคุมการทำงานของ Solenoid

บทที่ 3 การควบคุมมอเตอร์ผ่าน Microcontroller

บทที่ 4 การใช้ Infrared Sensor ในการตรวจจับความเร็วของวัตถุ

บทที่ 5 การใช้งานเครื่องยิงลูกบอลแบบ Projectile

วีดิทัศน์ ค่ายหุ่นยนต์ครู MTEC - IPST Robotics Teacher Camp จำนวน 3 ตอน

ผู้รวบรวมและจัดทำบทเรียน

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC

URL shortener : http://bit.ly/ES02Projectile