สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านพืช " การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ"

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร TC001
ชื่อหลักสูตร สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านพืช " การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ"
หน่วยงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่เรียน 1 ส.ค. 2560
คำสำคัญ ดอกไม้, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ขยายพันธุ์, ไม้ดอก, เศรษฐกิจ, การเตรียมอาหาร, ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ปทุมมา
แชร์
 

ภาพรวม

About This Course

Include your long course description here. The long course description should contain 150-400 words.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.