เทคนิคการจัดการงานพิมพ์

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร STKS-WORD001
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการจัดการงานพิมพ์
หน่วยงาน ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่เรียน 17 ธ.ค. 2561
คำสำคัญ งานพิมพ์คุณภาพ, มาตรฐานงานพิมพ์, MS Word, PDF/A, Word Processor, Code of Conduct, Font, การใช้เลขไทย, การพิมพ์เลขไทย, ฟอนต์, Microsoft Office Word, Acrobat PDF, OpenOffice.org, LibreOffice
แชร์
 

ภาพรวม

About This Course

Include your long course description here. The long course description should contain 150-400 words.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.