ฐานข้อมูลออนไลน์ American Chemical Society (ACS)

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร STKS_000001
ชื่อหลักสูตร ฐานข้อมูลออนไลน์ American Chemical Society (ACS)
หน่วยงาน ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่เรียน 22 ก.ค. 2564
คำสำคัญ ACS, Online, Database, บริการฐานข้อมูลออนไลน์, งานวิจัย, เคมี, Chemical
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

ฐานข้อมูลออนไลน์ American Chemical Society (ACS)

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงานสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) / สวทช.